เปลี่ยนการแสดงผล

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


มอบประกาศนียบัตรแก่องค์กรที่ผ่านการประเมินผลการรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ รับโล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 จากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จากบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

กรมการค้าต่างประเทศ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2563 และ 2564

กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564

พีธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการ ICP Network และโครงการ ICP In-house รุ่น 1/2564

หมวดหมู่