ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ข้อชี้แจง   งานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการค้าต่างประเทศ

โทรศัพท์. 02 547 4847
โทรสาร. 02 547 4800 
E-mail : [email protected]


 • ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องเรียน
 • เลขที่ / ถนน / ตำบล

  Street Address 2

  อำเภอ

  State / Province

  รหัสไปรษณีย์

  ประเทศ
 • ตอนที่ 2 เรื่องร้องเรียนการทุจริต

หมวดหมู่