เปลี่ยนการแสดงผล

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


ยกระดับการค้า...สู่สากลด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี พ.ศ. 2568

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) เป็นประธานการประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบการค้าเพื่อการส่งออกและปัญหาการค้าชายแดนของไทย

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นำเสนอแผนเร่งรัดการค้าชายแดน ในงาน Next Step Export and Cross-Border Promotion

ต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก เข้าศึกษาดูงานบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ

คณะผู้บริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ขอเข้าพบและหารืออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เข้าเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่กรมการค้าต่างประเทศ

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านโครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบงานการควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-house)

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรเครือข่ายผู้บริหารองค์กร (Business Enterprises Networking Forum หรือ “BenF”

28 กันยายน 2566 วันพระราชทานธงชาติไทย

Page 1 of 57First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

หมวดหมู่