เปลี่ยนการแสดงผล

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


พาณิชย์ จิตอาสา ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ รักษ์สิ่งแวดล้อม

พีธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการ ICP Network และโครงการ ICP In-house รุ่น 1/2564

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรม “APi Grand Sale ยกกำลัง 2” ร่วมกับลาซาด้า (Lazada) ประเทศไทย

สัมมนา เรื่อง“Up Skilling SMEs...ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า”

กิจกรรม AGRI-TECH INNOVATION CONNECTION 2021 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

กิจกรรม “APi Grand Sale” ร่วมกับลาซาด้า (Lazada) ประเทศไทย

งานสัมมนาภายใต้โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล เรื่อง “BOOST ธุรกิจ…ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า

งานรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดมาตรการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ภายใต้พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 และร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

Page 1 of 40First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

หมวดหมู่