เปลี่ยนการแสดงผล

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


การสัมมนา เรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification)

เสวนาออนไลน์ภายใต้โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล ในหัวข้อ “เปิดรหัส 101 หลักสูตรสิทธิประโยชน์ทางการค้า สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564

โครงการ จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก

เสวนาออนไลน์ภายใต้โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล ในหัวข้อ “ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้ สิทธิประโยชน์ทางการค้า”

พิธีวางพุ่มดอกไม้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและแสดงความกตัญญูเนื่องในวันที่ระลึก วันกิติยากร

พาณิชย์ช่วยชาติ การค้าชายแดน-ผ่านแดน 4 เดือนแรก

การรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... (ครั้งที่ 2)

เสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางการค้า ฝ่าวิกฤตโควิด พิชิตตลาดส่งออก” เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

การรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ....

กรมการค้าต่างประเทศให้การตอนรับคณะกรมศุลกากรศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

Page 1 of 39First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

หมวดหมู่