เปลี่ยนการแสดงผล

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


การรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการทบทวนมาตรการบริหารการนำเข้า-ส่งออกสินค้ากาแฟ

การแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

สัมมนา เรื่อง ครบเครื่อง...เรื่องใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

เสวนาหัวข้อ Fake News ภัยสื่อสารในยุคดิจิทัล Vs การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐ

ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประหานครหลวง สำนักงานใหญ่

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกรมฯ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (สร้างความผาสุข) กิจกรรมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ขอแสดงความยินดีในโอกาส นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้รับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

การประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคาขยะกระดาษตกต่ำ

Page 1 of 36First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

หมวดหมู่