เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ประชาสัมพันธ์ สพธอ ขอเชิญร่วมงาน Digital Governance Thailand (DGT 2023)

  ประกาศ ! การขอ Form C/O ทั่วไป กรณีสินค้าเฝ้าระวัง   สำหรับการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

กรมการค้าภายใน ชวนเที่ยวงาน “ORGANIC WEEKEND MARKET ตลาดนัดอินทรีย์ใจกลางเมือง Season 2” 20 ม.ค. - 12 ก.พ. 2566

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

นายรณรงค์  พูลพิพัฒน์  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No  Gift  Policy  จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสดงให้บุคคล หรือหน่วยงาน  หรือสาธารณชน รับรู้ว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 เนื่องจากตรงกับวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

ประกาศผลการจัดสรรปริมาณข้าวขาวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหราชอาณาจักร สำหรับปี 2566 พ.ศ. 2565

ประกาศผลการจัดสรรปริมาณข้าวขาวสำหรับการออกหนังสือรับรองการส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2566 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565