เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ประกาศ! การเพิกถอนสิทธิฯ GSP (Form A) ของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย

ประกาศ! ข.2 จำนวน 24 รายการสินค้า (สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์ เครื่องพิมพ์ อินทาลโย เหรียญตัวเปล่าโลหะ และกลุ่มสินค้าเกษตร WTO ที่นำเข้าจากประเทศนอกความตกลงฯ) กรมฯ จะให้บริการออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า แบบ Paperless ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศเปิดใช้ระบบจดแจ้งนำเข้าสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบรายงานการส่งออก-นำเข้าสินค้า (e-Report)

ประกาศ เปิดให้ผู้นำเข้าสินค้าเครื่องพิมพ์สามมิติ ยื่นจดแจ้งการนำเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น

ประกาศ ! เพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์โรคระบาด Covid - 19  สำนักบริการการค้าต่างประเทศ

ประกาศ! เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM C/O)

การขอหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป สำหรับข้าวขาว งวดเดือนกันยายน ปี 2564

ประกาศกรมฯ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า การรายงาน และการตรวจสอบเกลือ และการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเนื้อไก่สดแช่แข็งที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปภายใต้โควตาภาษี พ.ศ. 2564

ผลการจัดสรรปริมาณข้าวขาวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหราชอาณาจักร สำหรับปี 2564

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... (เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2564)