เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ประกาศ! ขอเลื่อนการเปิดให้บริการออกใบอนุญาตส่งออกสินค้า (แบบ อ.2) ได้แก่ ไม้และไม้แปรรูป ถ่านไม้ ถ่านหิน กาแฟ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สารกาเฟอีน และสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ผ่านระบบ DFT SMART - Licensing Systems (SMART – I) จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เลื่อนเป็น วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป สำหรับ กากถั่วเหลือง เลื่อนเป็น วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เนื่องจากตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 จนถึงเวลา 17.00 น.

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565

ประกาศ!! แนวปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์.. สาระสำคัญเพิ่มเติมเงื่อนไขการนำเข้าในช่วง 10 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2565 สำหรับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวสาลี

การคืนโควตาครั้งที่ 1 และการยื่นขอรับการจัดสรรครั้งที่ 2 ปี 2565

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก ปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากตรงกับวันพืชมงคล และวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 จนถึงเวลา 17.00 น.

ประกาศ! กำหนดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ Form D และ Form D รูปแบบใหม่ ภายใต้ระเบียบปฏิบัติฯ ที่ปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปีดให้บริการในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากตรงกับวันฉัตรมงคล

ประกาศ! ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดให้บริการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าตามมาตรการจัดระเบียบการนำเข้า ได้แก่ ส้ม หอมแดง เครื่องในสุกร และเครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำร้อนระบบก๊าซ ผ่านระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าฯ หรือ DFT SMART – I เท่านั้น