เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กรมการค้าต่างประเทศ


สถานที่ติดต่อ :
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ :
0 2547 4745
เบอร์โทรสาร :
0 2547 4869
Email :
chutinuns@moc.go.th

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
"เป็นองค์กรชั้นนำที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อบริหารและอำนวยความสะดวกทางการค้า"

 

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

  1. ข่าวสารจากซีไอโอ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  2. การบริหารงานด้าน ICT (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  3. ปฎิทินกิจกรรม CIO
    ลงทะเบียน (สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฏาคม 2559) เอกสารประกอบการสัมมนา
  4. นโยบายต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ดาวน์โหลดเอกสาร)