เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ


กรมการค้าต่างประเทศ ต่อยอดสร้างแต้มต่อข้าวหอมมะลิไทยในตลาดฮ่องกง ด้วยเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย

คต. กางแผนการให้บริการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เดินหน้า 6 มาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ

“พาณิชย์” จับตาเฝ้าระวังแอบอ้างถิ่นกำเนิดผลไม้  เตือนผู้ประกอบการอย่าหาทำ หากพบผิดพร้อมลงโทษจัดหนักทันที !!!

คต. เตือนเกษตรกรสำรองท่อนพันธุ์มันสำปะหลังให้เพียงพอสำหรับปีการผลิต 2564/65

“คต.” เผยสถิติการค้าชายแดน-ผ่านแดนสองเดือนแรกของปี 2564 โต 18.60%

TCWMD เปิดให้ลงทะเบียนสำรองที่นั่งรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศควบคุม DUI

“คต. แนะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ร่อนดินทรายก่อนจำหน่าย ลดข้ออ้าง กดราคารับซื้อ”

คต. จับตาเฝ้าระวังแอบอ้างถิ่นกำเนิดผลไม้ เตือนผู้ประกอบการอย่าหาทำ

“คต.” เผยสถิติการค้าชายแดน-ผ่านแดนเดือนแรกของปี 2564 โต 21.90%

คต. จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM  ติดปีกผู้ประกอบการส่งออกยุคโควิด-19