เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ


คต. เร่งสร้างเครื่องมือให้ผู้ประกอบการไทยหวังผลักดันการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าด้วย Self-Certification

“คต. ปลื้ม ยกทัพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยบุกตะวันออกกลางปังเกินคาด”

สปป.ลาว ปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย เพื่อเพิ่มรายได้เข้ารัฐ

อินโดนีเซียเริ่มการไต่สวนมาตรการ Safeguard ปกป้องอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศ

“คต. เปิดรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง พ.ศ. ....”

คต.ยกทัพบุกมหานครเซี่ยงไฮ้...จัด Thai Rice Roadshow สร้างความเชื่อมั่นดันยอดขายข้าวไทยในจีน

คต.ยกทัพบุกมหานครเซี่ยงไฮ้...จัด Thai Rice Roadshow สร้างความเชื่อมั่นดันยอดขายข้าวไทยในจีน

คต. ดีเดย์นำร่องเปิดให้บริการออก Form C/O แบบครบจบด้วยปลายนิ้ว กับระบบ DFT SMART C/O ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

EU ปรับปรุงกฎระเบียบการติดฉลากออร์แกนิกสำหรับอาหารเพื่อสัตว์เลี้ยง

กรมการค้าต่างประเทศ งัดมาตรการ 4 เข้ม เน้นย้ำมันเส้นส่งออก/นำเข้า ต้องได้มาตรฐาน