เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ


พาณิชย์ถกความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน  หวังสร้างความเข้มแข็งและเตรียมพร้อมรับมือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

การปรับเปลี่ยนแนวทางการยื่นคำขอตรวจสอบคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ส่งออกกระจกไทยเฮ! ฟิลิปปินส์ยุติการไต่สวนมาตรการปกป้อง

EU ปรับระเบียบการปิดฉลากยางรถยนต์

คต. ติวเข้มผู้ประกอบการ ใช้งานระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน

คต. ขานรับ กนป. กำหนดให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มนอกโควตา WTO เป็นรายปี

คต. เร่งผลักดันเปิดด่านชายแดน

พณ. ย้ำนำเข้าข้าวภายใต้กรอบอาเซียนเพื่อนำมาแปรรูปเท่านั้น

คต. รุดหน้าจัดอบรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM

คต. เผยภาพรวมการใช้สิทธิฯ GSP และ FTA 4 เดือนแรกของปี 63