เปลี่ยนการแสดงผล

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


ผู้อำนวยการกองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างแต้มต่อทางการค้าแก่ผู้ส่งออกไทยด้วย Self-Cer”

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ให้การต้อนรับนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และ Mr. V Subramanian และ Ms. Phan Mai Huong ผู้ก่อตั้งวารสาร SS Rice News

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2024)

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง ครั้งที่ 1/2567

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. David OSullivan / EU Sanctions Envoy, European Commission และคณะ เนื่องในโอกาสเยือนไทย

ผู้อำนวยการกองสิทธิประโยชน์ทางการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาภายใต้โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล เรื่อง “FAST, FUTURE, FREE TRADE ขยายโอกาส SME ไทยก้าวไกลด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า”

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการเปิดการอบรม เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ของกรมฯ”

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และคณะผู้บริหารฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุชาติ ชมกลิ่น ในโอกาสรับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะ นำเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน และผู้แทนเกษตรกรมันสำปะหลัง เข้าพบ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เพื่อหารือแก้ไขปัญหาการนำเข้ามันสำปะหลังที่ไม่ถูกต้อง

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานลงนาม MOU ระหว่าง Alibaba และบริษัท ไทยพาวิลเลี่ยน กรุ๊ป จำกัด เพื่อขายสินค้าไทยผ่านไลฟ์สตรีมบนแพลตฟอร์ม Taobao

Page 1 of 63First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

หมวดหมู่