เปลี่ยนการแสดงผล

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


มอบประกาศนียบัตรแก่องค์กรที่ผ่านการประเมินผลการรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเยี่ยมชมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ถนนรัชดาภิเษก

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสัมมนา ปลุกค้าชายแดน สร้างการลงทุน กระตุ้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ ตราด : RCEP & TCWMD

สัมมนา TCWMD ระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (Internal Compliance Progrma : ICP)

พาณิชย์ จิตอาสา สานฝันปันสุขให้น้อง

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจและบางกอกโพสต์

แถลงข่าว ตัวเลขส่งออกเดือนมิถุนายน และ6เดือนแรกของปี 2565 พร้อมด้วยภาวะการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนมิถุนายน 2565

ลงนามถวายพระพร
 ลงนามถวายพระพร
 27 กรกฎาคม 2565 | 36

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
 27 กรกฎาคม 2565 | 31

กรมการต่างประเทศ โดยนายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าหารือแนวทางบูรณาการระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

Page 1 of 45First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

หมวดหมู่