เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT)

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT)" โดยมีนางสาวจิตติมา ศรีถาพร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เข้าร่วมรับมอบวุฒิบัตร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์