เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมกรมการค้าต่างประเทศ

จัดประชุม/ฝึกอบรม


วัน/เดือน/ปี
30 กรกฎาคม 2564
กิจกรรม
สัมมนาออนไลน์
สาระสำคัญ
สัมมนา เรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification)”
สำนัก/กอง
บร.

 


วัน/เดือน/ปี
2 สิงหาคม 2564
กิจกรรม
ฝึกอบรมออนไลน์
สาระสำคัญ
ฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง “การบันทึกข้อมูลการยินยอมให้ใช้ผลตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า (ต้นทุน) ของผู้ผลิต”
สำนัก/กอง
บก.

 


วัน/เดือน/ปี
20 กันยายน 2564
กิจกรรม
สัมมนาออนไลน์
สาระสำคัญ
สัมมนา เรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification)”
สำนัก/กอง
บร.