เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

หน้าแรกเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลังระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563
โดยดำเนินการปิดระบบให้บริการวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
และเปิดให้บริการวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.


บริการจากกรมDFT Service

ระบบบริการ  e Service
บริการข้อมูล Information
กฎหมาย Law
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มือประชาชน
e-book

ข่าวสารDFT NEWS

 
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
 
ข่าวอบรม / สัมมนาทั้งหมด
 
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด