เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 2/2566

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 2/2566 ปิดรับสมัคร
           
โดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า และพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

ในพุธที่ 31 พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 เวลา 14.00  -  15.30 น. ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ รัชดาภิเษก
เปิดรับจำนวน 100 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กำหนดการ
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
กิจกรรมสัมพันธ์ Happy Customer Hours”
ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. – 15.30 น.
ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขารัชดาภิเษก
--------------------------------------

( Download กำหนดการ )


* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385
หมายเหตุ : กรมฯ จะแจ้งการตอบรับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้