เปลี่ยนการแสดงผล

กรอกฟอร์ม E ด้วยระบบ ESS อย่างไร ให้ถูกต้อง

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้


หัวข้อ “กรอกฟอร์ม E ด้วยระบบ ESS อย่างไร ให้ถูกต้อง”
- วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.

- เปิดรับจำนวน 80 คน
- โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


กำหนดการฝึกอบรม

14.00 – 14.20 น.    การกรอกคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฟอร์ม E ด้วยระบบ ESS
14.20 – 14.30 น.    ตอบข้อซักถาม
(กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)


ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม
1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385