เปลี่ยนการแสดงผล

การบันทึกข้อมูลการยินยอมให้ใช้ผลตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า (ต้นทุน) ของผู้ผลิต

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้


หัวข้อ “การบันทึกข้อมูลการยินยอมให้ใช้ผลตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า (ต้นทุน) ของผู้ผลิต” 
- วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม  2564

- เปิดรับจำนวน 2 รอบ
รอบเช้า เวลา 09.30- 12.00 น. เปิดรับจำนวน 70 ท่าน
รอบบ่าย เวลา 13.30- 16.00 น. เปิดรับจำนวน 70 ท่าน
- โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


กำหนดการฝึกอบรม

รอบเช้า
09.30 – 10.00 น.    ลงทะเบียนเข้าระบบ ZOOM
10.00 – 11.00 น.     อภิปราย “การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการยินยอมให้ใช้ผลตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า (ต้นทุน) ของผู้ผลิต”
โดย  ผู้แทนบริษัท นิวเทคโนโลยีอินฟอร์เมชั่น จำกัด
ผู้แทนสำนักบริการการค้าต่างประเทศ
11.00 – 12.00 น.     อภิปราย “การปรับปรุงระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนของผู้ประกอบการ)”
โดย  ผู้แทนบริษัท นิวเทคโนโลยีอินฟอร์เมชั่น จำกัด
ผู้แทนสำนักบริการการค้าต่างประเทศ 
รอบบ่าย                         
13.30 – 14.00 น.    ลงทะเบียนเข้าระบบ ZOOM
14.00 – 15.00 น.     อภิปราย “การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการยินยอมให้ใช้ผลตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า (ต้นทุน) ของผู้ผลิต”
โดย  ผู้แทนบริษัท นิวเทคโนโลยีอินฟอร์เมชั่น จำกัด
ผู้แทนสำนักบริการการค้าต่างประเทศ
15.00 – 16.00 น.     อภิปราย “การปรับปรุงระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์  (ส่วนของผู้ประกอบการ)”
โดย  ผู้แทนบริษัท นิวเทคโนโลยีอินฟอร์เมชั่น จำกัด
ผู้แทนสำนักบริการการค้าต่างประเทศ
(กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)


ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม
1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385