เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

สัมมนา เรื่อง เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง

      "เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)" ปิดรับสมัคร


 ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี


กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification)”
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี


                                                             08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
                                                             09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดการสัมมนา
                                                             09.15 – 10.30 น. บรรยาย “การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification) ง่ายนิดเดียว”
                                                                                          โดย นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์อินทร์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมการค้าต่างประเทศ

                                                             10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
                                                             10.45 – 12.00 น. บรรยาย (ต่อ) “การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification) ง่ายนิดเดียว”
                                                                                          โดย ว่าที่ร้อยตรีปองภพ ชนะพันธ์ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน กรมการค้าต่างประเทศ

                                                             12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                                             13.00 – 14.15 น. บรรยาย “ตรวจต้นทุนไม่ยากอย่างที่คิด”
                                                                                          โดย นางสาวน้ำฝน บุญปั๋น นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมการค้าต่างประเทศ
                                                                                                  นางสาวขนิษฐา เหนี่ยงแจ่ม นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าต่างประเทศ

                                                             14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
                                                             14.30 – 15.45 น. บรรยาย “เตรียมความพร้อมในการพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้าย้อนหลัง”
                                                                                          โดย นางพัชรี ปิยะคง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมการค้าต่างประเทศ
                                                                                                 นางสาวพรสวรรค์ เร่งรีบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมการค้าต่างประเทศ

                                                             15.45 – 16.30 น. อภิปราย : ส่งออกฉับไวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification)
                                                                                          - ตอบทุกปัญหาเรื่องถิ่นกำเนิดสินค้า
                                                                                            โดย คณะวิทยากร

                               

 

เอกสารประกอบการสัมมนา


             

     - ทั้งนี้ ขอกำหนดผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ บริษัททละไม่เกิน 2 ท่าน และหากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งตอบกลับการเข้าร่วมสัมมนาในลำดับแรกก่อน
     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด โทร. 0 2547 5085 หรือ สายด่วน 1385
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  


 

หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)