เปลี่ยนการแสดงผล

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสัมมนา ปลุกค้าชายแดน สร้างการลงทุน กระตุ้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ ตราด : RCEP & TCWMD

สัมมนา TCWMD ระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (Internal Compliance Progrma : ICP)

สัมมนา การส่งออก-การนำเข้าสินค้าข้าว

สัมมนา เรื่อง“Up Skilling SMEs...ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า”

กิจกรรม AGRI-TECH INNOVATION CONNECTION 2021 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

งานสัมมนาภายใต้โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล เรื่อง “BOOST ธุรกิจ…ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า

การสัมมนา เรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification)

เสวนาออนไลน์ภายใต้โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล ในหัวข้อ “เปิดรหัส 101 หลักสูตรสิทธิประโยชน์ทางการค้า สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564

เสวนาออนไลน์ภายใต้โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล ในหัวข้อ “ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้ สิทธิประโยชน์ทางการค้า”

เสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางการค้า ฝ่าวิกฤตโควิด พิชิตตลาดส่งออก” เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

Page 1 of 8First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Next   Last   

หมวดหมู่