เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 2/2567
           โดยมีการจัดคลีนิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า และพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567  เวลา 13.30 น. – 16.00 น. สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขารัชดาภิเษก
เปิดรับจำนวน 100 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  (Download กำหนดการ)  (!! ปิดรับสมัครเเล้ว !!)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385
หมายเหตุ :
กรมฯ จะแจ้งการตอบรับทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้