เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2567

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2567
           โดยมีการจัดคลีนิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า และพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

นพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30  -  16.00 น. ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 3 กรมการค้าต่างประเทศ
เปิดรับจำนวน 100 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  (Download กำหนดการ)  (!! ปิดรับสมัครเเล้ว !!)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385
หมายเหตุ :
กรมฯ จะแจ้งการตอบรับทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้