เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

แนวปฏิบัติและไขข้อปัญหาการเชื่อมโยง e-Form D วันที่ 13 กันยายน 2561

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรม เรื่อง

           "แนวปฏิบัติและไขข้อปัญหาการเชื่อมโยง e-Form D"  ปิดรับสมัคร

ในวันพฤหัสบดีที่  13 กันยายน 2561

      - รอบเช้า   เวลา 08.30 น. – 12.00 น. (รอบละ 100 คน)
      - รอบบ่าย  เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (รอบละ 100 คน)
ณ  ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า (ติดศูนย์อาหาร) กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์

Download กำหนดการสัมมนา

       - ทั้งนี้ขอกำหนดผู้เข้าร่วมอบรมฯ บริษัททละ 2 ท่านต่อรอบ และเลือกได้ 1 รอบเท่านั้น (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด) 

       - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385 
       - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)