เปลี่ยนการแสดงผล

สรุปสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กรมการค้าต่างประเทศ

ปี

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

2560

 

1,234

1,610

2,746

3,830

6,433

5,176

8,226

6,164

9,936

7,757

11,333

9,178

2561

 

13,632

12,045

22,649

18,370

26,461

20,748

29,747

22,700

32,035

25,245

35,212

27,502

 2562
38,111 


32,639 

40,852 

37,864 

44,395 
 
41,182

48,311

44,348 

51,531 

47,546 

54,997 
 
51,622
 2563
58,462

 
56,082

65,730 
 
60,323
 
71,114

66,459 
 
81,980

76,128 

93,520 

82,313 

96,694 

84,384 
 2564
99,266
 

87,198 
 
109,088
 
95,266