เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการรับมือสินค้าจีนทะลักไทย

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการรับมือสินค้าจีนทะลักไทย
ของหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายนพดล คันธมาศ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์