เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

เลขานุการกรมการค้าต่างประเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด


นางสาวมณฑา พันธุ์ทอง เลขานุการกรมการค้าต่างประเทศ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567