เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านโครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบงานการควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-house)

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านโครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบงานการควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-house) และโครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP Network) รุ่นที่ 2/2566 (รุ่น 7) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ