เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

หารือความร่วมมือในการดำเนินงานภายใต้ Thailand’s Trade Control of Weapons of Mass Destruction Act (TCWMD)

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินงานภายใต้ Thailand’s Trade Control of Weapons of Mass Destruction Act (TCWMD) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากโครงการควบคุมการส่งออกและรักษาความมั่นคงชายแดน สถานทูตสหรัฐอเมริกา (EXBS) และโครงการความร่วมมือด้านการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางของสหภาพยุโรป (EUP2P) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
ณ กรมการค้าต่างประเทศ