เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

อบรมโครงการ หลักคุณธรรม นำสู่งานบริการที่เป็นเลิศ

กรมการค้าต่างประเทศ จัดให้มีการอบรมโครงการ "หลักคุณธรรม นำสู่งานบริการที่เป็นเลิศ"  ให้กับเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ โดยนายชุตินันท์ สิริยานนท์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงานอบรม ณ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565