เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเยี่ยมชมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ถนนรัชดาภิเษก

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และผู้บริหาร เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานบริการการค้าต่างประเทศ (กลุ่มงานหนังสือสำคัญ 4) ณ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ถนนรัชดาภิเษก อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565