เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

พิธีวางพานพุ่ม วันกิติยากร ประจำปี 2565

พิธีวางพานพุ่ม วันกิติยากร ประจำปี 2565 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ วางพานพุ่มประดับดอกไม้สักการะ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย์ ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 3 วันที่ 8 มิถุนายน 2565