เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565