เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

กิจกรรม “APi Grand Sale ยกกำลัง 2” ร่วมกับลาซาด้า (Lazada) ประเทศไทย

กิจกรรม “APi Grand Sale ยกกำลัง 2” ร่วมกับลาซาด้า (Lazada) ประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564 โดยนำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม จำนวน 22 ราย (ประเภทอาหาร จำนวน 19 รายและไม่ใช่อาหาร จำนวน 3 ราย) เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นความสนใจให้เกิดการซื้อสินค้า เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 18.00 - 20.00 น. ผ่านแพลตฟอร์ม Lazada เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายสินค้าเกษตรนวัตกรรมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น