เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล เรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางการค้า พัฒนา SME สู่สากล”

โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล เรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางการค้า พัฒนา SME สู่สากล” ในงานเสวนาครั้งนี้เป็นการสัมมนาออนไลน์เพื่อสอดรับกับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมชมผ่าน zoom มากมายจากทั่วประเทศกว่า 600 ราย ทั้งผู้ประกอบการ SME ผู้ผลิต ผู้ส่งออก นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป บรรยากาศในงานเป็นแบบมีสาระและเป็นกันเอง โดยมีการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านสิทธิประโยชน์ทางการค้า และช่องทางในการขยายธุรกิจยุคโลกการค้าออนไลน์ในปัจจุบัน รวมถึงได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจให้ก้าวทันต่อการค้าในปัจจุบัน