เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10)

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวงพาณชิย์ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์