เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

การจำหน่ายสินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล

RSS List

xml All categories
xml จำหน่ายสินค้าทั้งหมด
xml จำหน่ายสินค้าข้าว
xml จำหน่ายสินค้ามันสำปะหลัง
xml จำหน่ายสินค้าข้าวโพด
xml หมวดหมู่ประกาศ
xml ...ประเทศกรมการค้าต่างประเทศ
xml ...การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ
xml ...ประกาศคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว
xml ...ประกาศคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ
xml ...ประกาศคณะทำงานระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังคงเหลือในสต็อกของรัฐบาล
xml ...ประกาศแนวทางปฏิบัติภายใต้ประกาศคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ;