เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร อบรม/สัมมนา

 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “รอบรู้วิธีการและมาตรการนำเข้า และระบบรายงานการนำเข้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report)” วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี| 3664 


         » 
1. หัวข้อ “รอบรู้วิธีการและมาตรการนำเข้าสินค้า" โดยวิทยากรจาก กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ


        » 2. หัวข้อ “รอบรู้วิธีการและมาตรการนำเข้าสินค้า" โดยวิทยากรจาก กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ


        » 3. หัวข้อ “รอบรู้วิธีการและมาตรการนำเข้าสินค้า" โดยวิทยากรจาก กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ


        » 4. หัวข้อ “รอบรู้วิธีการและมาตรการนำเข้าสินค้า" โดยวิทยากรจาก สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ


        » 5. หัวข้อ "ระบบรายงานการนำเข้าสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report)" โดยวิทยากรจาก บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์เมชั่น จำกัด (NTI)

 

เอกสารแนบ