เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด รับสมัครงาน

 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ| 209 

เอกสารแนบ