เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

“FTA อาเซียน - เกาหลี ดันข้าวโพดหวานไทย คว้าดาวเด่นแดนกิมจิ 10 ปีซ้อน” | 124 

กรมการค้าต่างประเทศปลื้ม ข้าวโพดหวานไทยส่งออกไปยังตลาดเกาหลีใต้อันดับหนึ่ง 10 ปีซ้อน โดยใช้ประโยชน์ในการลดภาษีจาก FTA อาเซียน – เกาหลี (ฟอร์ม AK) ลดภาษีจาก 15% เหลือ 5% ดันยอดส่งออกข้าวโพดหวานไปเกาหลีใต้ ปี 2566 ที่ผ่านมา สูงถึง 1,626 ล้านบาท

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยสถิติการนำเข้าข้าวโพดหวานของเกาหลีใต้จากไทยว่า เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการนำเข้าข้าวโพดหวานจากไทยเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2566 มีมูลค่าการนำเข้าสูงถึง 45.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,626 ล้านบาท ซึ่งเป็นการนำเข้าโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - เกาหลี (ASEAN – Korea FTA: AKFTA) เกือบทั้งหมด คิดเป็น 99.94% ของมูลค่าการส่งออกสินค้าข้าวโพดหวานไปยังเกาหลีใต้

นายรณรงค์ฯ กล่าวว่า การใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ในการส่งออกทำให้สินค้าไทยได้แต้มต่อทางภาษีในการแข่งขัน และในตลาดเกาหลีใต้สำหรับสินค้าข้าวโพดหวานหากไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ AKFTA จะต้องเสียภาษีศุลกากรนำเข้า (MFN Rate) ในอัตรา 15% แต่ถ้าใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA โดยมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ฟอร์ม AK) ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศกำกับไปด้วย ก็จะได้รับการลดภาษีนำเข้าจาก 15% เหลือ 5% ซึ่งเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่สินค้าข้าวโพดหวานของไทย โดยในปี 2566 เกาหลีใต้นำเข้าข้าวโพดหวานจากทั่วโลกรวมมูลค่า 64.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีการนำเข้าจากไทยเป็นอันดับ 1 คิดเป็นสัดส่วน 70.8% อันดับ 2 คือ สหรัฐอเมริกา และอันดับ 3 คือ จีน โดยมีสัดส่วนการนำเข้า 23.4 และ 2.3 ตามลำดับ และจากการติดตามสถิติการนำเข้าย้อนหลังของเกาหลีใต้ตั้งแต่ทั้ง 2 ฝ่าย  มีความตกลง FTA ระหว่างกัน พบว่า มีการนำเข้าข้าวโพดหวานจากไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยในปี 2557 มีการนำเข้าข้าวโพดหวานจากไทยมูลค่า 17.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มขึ้นเรื่อยมาจนถึงปี 2566 คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11.4% ต่อปี ซึ่งไทยถือเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวโพดหวานรายใหญ่อันดับต้นของโลก โดยในปี 2566 ไทยส่งออกข้าวโพดหวานสำหรับบริโภคในปริมาณ 237,170 ตัน มูลค่า 270.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ตามลำดับ ทั้งนี้ นอกจากตลาดเกาหลีใต้ซึ่งไทยสามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ในการส่งออกข้าวโพดหวานได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังมีตลาดอื่น ๆ ที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกโดยสามารถใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA ในการขยายตลาด โดยได้รับยกเว้นภาษีศุลกากรเป็น 0% เช่น ญี่ปุ่น ใช้สิทธิฯ ภายใต้ FTA อาเซียน - ญี่ปุ่น หรือไทย - ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ภายใต้ FTA อาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ หรือ FTA ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เป็นต้น

“รัฐบาลมีความมุ่งหวังและตั้งเป้าให้มีการเจรจาเปิดตลาดเสรีทางการค้าในภูมิภาคอื่น ๆ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าที่มีภายใต้ความตกลงต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทย มีทางเลือกในการซื้อขายและจัดหาวัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของ SMEs ให้มั่นคงแข็งแรง สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยกรมการค้าต่างประเทศ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทย พร้อมให้ข้อมูลและคำปรึกษา หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ผู้ประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือโทรสายด่วน 1385 รวมถึงไลน์แอปพลิเคชัน ชื่อบัญชี @gsp_helper” นายรณรงค์ฯ กล่าวทิ้งท้าย


เอกสารแนบ