เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. ฟิต...ลุยตลาดจีนพีอาร์ข้าวไทยหวังกระตุ้นส่งออก | 222 

กรมการค้าต่างประเทศนำข้าวคุณลักษณะพิเศษและข้าวเพื่อสุขภาพร่วมงานแสดงสินค้า CAEXPO เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โชว์ศักยภาพข้าวคุณภาพดีระดับพรีเมี่ยมของไทย หวังเจาะกลุ่ม   ผู้รักสุขภาพและกระตุ้นยอดส่งออกข้าวไทยไปจีน

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดคณะผู้แทนเข้าร่วมงาน China – ASEAN Expo (CAEXPO) ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 18 – 25 กันยายน 2562 ณ เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยภายในคูหากรมฯ มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทย และแสดงตัวอย่างข้าวไทย เช่น ข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาดจีนในด้านรสสัมผัสและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มาเป็นเวลายาวนาน รวมทั้งข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษให้เป็นที่รู้จักในตลาดจีนมากยิ่งขึ้น เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวสังข์หยด ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมทั้งข้าวเพื่อสุขภาพอย่างข้าว กข43 ที่นอกจากจะมีรสสัมผัสนุ่มน่ารับประทาน สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคข้าวของชาวจีนแล้ว ยังมีค่าดัชนีน้ำตาล หรือ Glycemic Index (GI) ปานกลางค่อนข้างต่ำ เหมาะกับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพอีกด้วย

การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในครั้งนี้พิเศษกว่าที่ผ่านมา โดยกรมฯ ได้รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่เดินทางพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย-จีน โดยได้ร่วมโชว์สาธิตหุงข้าวไทยและปรุงอาหารไทยอย่างเป็นกันเองภายในคูหากรมฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจว่าข้าวไทยเป็นข้าวคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการจัดงานดังกล่าว กรมฯ ได้จัดกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถามและแจกของรางวัล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานข้าวไทยและเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยให้กับผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า และผู้บริโภคจีน ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมคูหากรมฯ รวมกว่า 3,500 ราย

นายวันชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า งาน CAEXPO เป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่จัดขึ้น ณ เมืองหนานหนิง เป็นประจำทุกปี โดยกระทรวงพาณิชย์จีนและรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ของประเทศสมาชิกอาเซียน ถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน ซึ่งเมืองหนานหนิงถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการค้าระหว่างจีน-อาเซียน โดยได้รับการขนานนามว่าประตูสู่อาเซียน เนื่องจากอยู่ติดกับชายแดนเวียดนาม ทั้งยังเป็นเมืองที่เชื่อมต่อกับเส้นทางสายไหมยุคใหม่ (Belt & Road Initiative) จึงสามารถใช้เป็นเส้นทางกระจายสินค้าของไทยและอาเซียนสู่มณฑลตอนในของจีน กรมฯ เข้าร่วมงาน CAEXPO ดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้มีความต้องการบริโภคข้าวไทยที่ไม่จำกัดเฉพาะข้าวหอมมะลิไทย แต่รวมถึงการขยายตลาดข้าวคุณลักษณะพิเศษและข้าวเพื่อสุขภาพให้มีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นในตลาดจีนด้วย

นอกจากนี้ ในการเดินทางเยือนเมืองหนานหนิงครั้งนี้ กรมฯ ยังได้จัดคณะผู้ส่งออกมันสำปะหลังของไทยเดินทางไปเจรจาขยายตลาดมันสำปะหลัง พร้อมลงนาม MOU ซื้อขายมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าจีน จำนวน 4 คู่ ปริมาณรวม 2.68 ล้านตัน มูลค่ารวม 608 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 18,635 ล้านบาท ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ถือเป็นการหาตลาดล่วงหน้าให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังไทย เพื่อรองรับผลผลิตมันสำปะหลังปี 2562/63 ที่กำลังจะออกสู่ตลาด สร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรไทยว่าผลผลิตของตนจะสามารถจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องในราคาที่คุ้มค่ากับต้นทุนการผลิต

ทั้งนี้ ไทยส่งออกข้าวไปจีนเฉลี่ย 1,049,800 ตันต่อปี โดยในปี 2561 ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 1,003,062 ล้านตัน ลดลงจากปี 2560 ที่มีปริมาณส่งออก 1,204,913 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 16.86 สำหรับปี 2562 (ม.ค. – ก.ค.) ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 253,306 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีการส่งออกปริมาณ 477,325 ตัน หรือลดลงร้อยละ 46.93 เนื่องจากจีนเร่งระบายข้าวในสต็อก ทำให้จีนนำเข้าข้าวจากไทยลดลง


เอกสารแนบ