เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดผลการจัดสรรปริมาณน้ำเข้า-ส่งออก

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณการส่งออกกากถั่วเหลืองที่จะอนุญาตให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร สำหรับปี 2565 พ.ศ. 2564 | 261