เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดผลการจัดสรรปริมาณน้ำเข้า-ส่งออก

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณ มันฝรั่ง เมล็ดกาแฟ ชา และกาแฟสำเร็จรูป ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย สําหรับภาษีในโควตา ปี 2562 (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 | 953