เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดผลการจัดสรรปริมาณน้ำเข้า-ส่งออก

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรร ปริมาณน้ำมันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ำมันถั่วเหลืองที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้สิทธิชำระภาษีในโควตา WTO ปี 2561 พ.ศ. 2561 | 657