เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ! กำหนดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ Form D และ Form D รูปแบบใหม่ ภายใต้ระเบียบปฏิบัติฯ ที่ปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป | 701 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) จะบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (OCP) ที่ปรับปรุงใหม่ และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form D รูปแบบใหม่ โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

  • แนวปฏิบัติการออกหนังสือรับรองฯ Form D ที่มีการเปลี่ยนแปลง คลิกที่นี่
  • หนังสือรับรองฯ Form D รูปแบบใหม่ คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

เอกสารแนบ