เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ ! กำหนดเริ่มการใช้งาน ระบบ ESS สำหรับ Form AK, AJ และ AANZ กรณีส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน และนิวซีแลนด์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป | 1580 

กรมฯ จะปิด ระบบ Digital Signature (DS) สำหรับการยื่นขอ Form AK, AJ และ AANZ กรณีการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน และนิวซีแลนด์ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยเปิดให้บริการด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เท่านั้น

จึงขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้

- ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form ทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวข้างต้น ด้วยระบบ DS ต้องมารับฟอร์มให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น 

- วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น. ปิด การใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อปรับระบบฯ Form AK, AJ และ AANZ กรณีส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน และนิวซีแลนด์ ให้รองรับการใช้งานด้วยระบบ ESS และเริ่มใช้งานระบบฯ ได้ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

- การยื่นขอหนังสือรับรองฯ ด้วยรูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form AK, AJ และ AANZ กรณีส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน และนิวซีแลนด์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป คลิกรายละเอียด (ติดต่อสอบถามทาง email: [email protected])

- ไม่สามารถคัดลอก (Copy) Form AK, AJ และ AANZ กรณีส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน และนิวซีแลนด์ จากระบบ DS มาใช้กับระบบ ESS ได้

- ก่อนการใช้งานระบบ ESS ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนการใช้งานกับกรมฯ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนฯ คลิกรายละเอียด ทั้งนี้ ผู้ที่เคยจดทะเบียนฯ เพื่อใช้งานกับฟอร์ม 10 ประเภทแล้ว (Form JTEPA, Form FTA (Thai-Australia), Form AANZ, Form AJ, Form AK, Form AHK, Form D, Form C/O ทั่วไป, Form TC และ Form E) ไม่ต้องดำเนินการใหม่


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4829 (การจดทะเบียนใช้งาน ESS), 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

เอกสารแนบ