เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ ! กำหนดการใช้งาน Form D ด้วยระบบ ESS ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 เป็นต้นไป | 1525 

กรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการปิดระบบ Digital Signature (DS) สำหรับการยื่นขอ Form D (ATIGA) และให้บริการด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เพื่อรองรับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองฯ (OCP) ที่ปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 เป็นต้นไป


ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการ ดังนี้
1. ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form D ด้วยระบบ DS ต้องมารับฟอร์มให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ก่อนเวลา 16.00 น.
2. วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อปรับระบบฯ Form D ให้รองรับการใช้งานด้วยระบบ ESS และเริ่มใช้งานระบบฯ ได้ ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
3. การยื่น Form D ด้วยรูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form D ที่มีการเปลี่ยนแปลง (คลิกรายละเอียด) (ติดต่อสอบถามทาง email: prayut@nti.co.th)
4. ไม่สามารถคัดลอก (Copy) Form D จากระบบ DS มาใช้กับระบบ ESS ได้ 
5. ก่อนการใช้งานระบบ ESS ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนการใช้งานกับกรมฯ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนฯ (คลิกรายละเอียด)
6. ผู้ที่เคยจดทะเบียนฯ เพื่อใช้งานกับฟอร์ม 6 ประเภทแล้ว (Form JTEPA, Form FTA (Thai-Australia), Form AANZ, Form AJ, Form AK และ Form AHK) ไม่ต้องดำเนินการใหม่
7. ศึกษาแนวปฏิบัติการใช้งานระบบฯ Form D ภายใต้ OCP ที่ปรับปรุงใหม่ (คลิกรายละเอียด)
8. สามารถทดสอบการใช้งาน Form D ด้วยระบบ ESS ผ่านโปรแกรมทดสอบ (Demo) ได้ทางเว็บไซต์ http://demoedi.dft.go.th หรือ (คลิกรายละเอียด)


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และ   สายด่วน 1385

เอกสารแนบ