เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมร่วมลงทะเบียนกรอกข้อมูลในระบบ | 111 

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมร่วมลงทะเบียนกรอกข้อมูลในระบบ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนวัตกรรม ให้ง่ายต่อการค้นหาและนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผู้ที่ลงทะเบียนสินค้าในระบบจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย จากทางสถาบัน APi อีกด้วย

เอกสารแนบ