เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ ! การใช้งาน Form C/O ทั่วไป ด้วยระบบ DS ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป | 1772 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป กรมฯ ยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ Form C/O ทั่วไปโดยจะทำการปิดระบบ EDI และเปิดให้บริการด้วยระบบ Digital Signature (DS) เพียงอย่างเดียว

ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้
- ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form C/O ทั่วไป ด้วยระบบ EDI ต้องมารับฟอร์มให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น
- วันอังคารที่ 30 มิถุนายน  2563 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อปรับระบบฯ Form C/O ทั่วไปให้รองรับการใช้งานด้วยระบบ DS และ   เริ่มใช้งานระบบฯ ได้ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


ขอให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   ให้พร้อมใช้งานระบบ Digital Signature (DS) และดำเนินการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate : DC)ให้เรียบร้อย โดยศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบฯ คลิกที่นี่ สำหรับผู้ที่เคยใช้งานระบบ DS กับหนังสือรับรองฯ ประเภทอื่นแล้วไม่ต้องดำเนินการใหม่  


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 , 0 2547 4810 และสายด่วน 1385

เอกสารแนบ