เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ ! เพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์โรคระบาด Covid - 19 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ | 13095 

** เปิดบริการส่งไปรษณีย์ ส่ง E-mail และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ **
*** งด Walk in ***

ประกาศ

เพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์โรคระบาด Covid - 19 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ งานทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก – นำเข้า และงานขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า - ส่งออกสินค้า จะ ปิด ให้บริการแบบ Walk in ตั้งแต่ วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

กรมฯ ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถรับบริการได้ตามช่องทาง ไปรษณีย์ E-mail และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียด

งานบัตรประจำตัวผู้ส่งออก – นำเข้า (บัตรที่หมดอายุ 1 ส.ค.-31 ธ.ค.64 ขยายวันหมดอายุ 5 เดือน โดยอัตโนมัติ)

- ส่งคำขอฉบับจริง ทางไปรษณีย์ มาที่ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสาร ดังนี้

 1. เอกสารคำขอฉบับจริง และเอกสารแนบ
 2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว เขียนชื่อ-นามสกุลที่หลังรูปถ่าย (กรณีผู้รับมอบอำนาจรายใหม่)
 3. ซองเปล่าพร้อมที่อยู่สำหรับจัดส่งบัตร
 4. ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ E-mail ที่ติดต่อได้

แจ้งผล : ส่งบัตรให้ผู้ประกอบการทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS

รายละเอียดค่าใช้จ่ายทำบัตร เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเมื่อเอกสารถูกต้อง

งานขอทราบ User name กลาง และ Password และแก้ไขฐานข้อมูล

- ส่ง E-mail หรือ ส่งคำขอฉบับจริง มาที่ [email protected] หรือ ทางไปรษณีย์ (แนบที่อยู่สำหรับจัดส่ง User name กลาง และ Password) เพื่อดำเนินการ ดังนี้

 1. ลืม User name กลาง และ Password แจ้งผลผ่าน E-mail หรือ ทางไปรษณีย์
  ตัวอย่างจดหมายขอทราบ User name กลาง และ Password
 2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขฐานข้อมูล แจ้งผลผ่าน E-mail หรือ ทางระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ
  ตัวอย่างจดหมายแก้ไขฐานข้อมูล
  รายละเอียดค่าใช้จ่าย รับ-ส่ง E-mail

งานขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า – ส่งออกสินค้า

- ส่งคำขอฉบับจริง ทางไปรษณีย์ มาที่ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

แจ้งผล : เลขทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ

งานจดทะเบียนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ESS

- ส่งข้อมูลจดทะเบียน ESS ผ่านระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อจดทะเบียน/แก้ไข การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ESS แจ้งผล : อนุมัติผ่านระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ

ที่อยู่ :
สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รับ-ส่ง E-mail :
[email protected] สายด่วน 1385 ต่อ 4165 หรือ โทร. 0 2547 4837

เบอร์โทรศัพท์ : สายด่วน 1385

บริการ เจ้าหน้าที่ โทรศัพท์
หัวหน้ากลุ่ม ประกรทิพย์ 096 056 7422
งานบัตรประจำตัวผู้ส่งออก - นำเข้า ภิรญา 098 724 4547
สุนทรี 096 957 0410
รังสรรค์ 064 616 6286
เมธาณีย์ 063 538 7192
กาญจนา 082 939 0984
งานขอทราบ User name กลาง และ Password และแก้ไขฐานข้อมูล จิตร์รัก 090 970 9519
อรทัย 062 974 6577
งานขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า – ส่งออกสินค้า

- สินค้า AFTA WTO ธนวรรณ 1385 ต่อ 138571 หรือ 065 481 4958
- สินค้ามาตรการนำเข้า-ส่งออก ภิรญา 098 724 4547
งานจดทะเบียนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ESS ประกรทิพย์ 096 056 7422
ซื้อฟอร์ม Attach sheet อรทัย 062 974 6577

เอกสารแนบ