เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ!!! เพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ | 25235 

ประกาศ! 
เพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ


** เปิดบริการส่งไปรษณีย์ ส่ง E-mail และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ **

*** งด Walk in ***

เพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์โรคระบาด Covid - 19 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ งานทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก – นำเข้า และงานขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า - ส่งออกสินค้า จะ ปิด ให้บริการแบบ Walk in ตั้งแต่ วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

กรมฯ ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถรับบริการได้ตามช่องทาง ไปรษณีย์ E-mail และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียด

งานบัตรประจำตัวผู้ส่งออก – นำเข้า (บัตรที่หมดอายุ 15 ก.ค.-31 ธ.ค.64 ขยายวันหมดอายุ 5 เดือน โดยอัตโนมัติ)

- ส่งคำขอฉบับจริง ทางไปรษณีย์ มาที่ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสาร ดังนี้

 1. เอกสารคำขอฉบับจริง และเอกสารแนบ
 2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว เขียนชื่อ-นามสกุลที่หลังรูปถ่าย (กรณีผู้รับมอบอำนาจรายใหม่)
 3. ซองเปล่าพร้อมที่อยู่สำหรับจัดส่งบัตร
 4. ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ E-mail ที่ติดต่อได้

แจ้งผล : ส่งบัตรให้ผู้ประกอบการทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS

รายละเอียดค่าใช้จ่ายทำบัตร เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเมื่อเอกสารถูกต้อง

งานขอทราบ User name กลาง และ Password และแก้ไขฐานข้อมูล

- ส่ง E-mail หรือ ส่งคำขอฉบับจริง มาที่ [email protected] หรือ ทางไปรษณีย์ (แนบที่อยู่สำหรับจัดส่ง User name กลาง และ Password) เพื่อดำเนินการ ดังนี้

 1. ลืม User name กลาง และ Password แจ้งผลผ่าน E-mail หรือ ทางไปรษณีย์
  ตัวอย่างจดหมายขอทราบ User name กลาง และ Password
 2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขฐานข้อมูล แจ้งผลผ่าน E-mail หรือ ทางระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ
  ตัวอย่างจดหมายแก้ไขฐานข้อมูล
  รายละเอียดค่าใช้จ่าย รับ-ส่ง E-mail

งานขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า – ส่งออกสินค้า

- ส่งคำขอฉบับจริง ทางไปรษณีย์ มาที่ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

แจ้งผล : เลขทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ

งานจดทะเบียนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ESS

- ส่งข้อมูลจดทะเบียน ESS ผ่านระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อจดทะเบียน/แก้ไข การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ESS แจ้งผล : อนุมัติผ่านระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ

ที่อยู่ :
สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รับ-ส่ง E-mail :
[email protected] สายด่วน 1385 ต่อ 4160 หรือ 0 2547 4754

เบอร์โทรศัพท์ : สายด่วน 1385

บริการ เจ้าหน้าที่ โทรศัพท์
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและข้อมูล 1 (งานขึ้นทะเบียน และ ESS) พีรวัส 02 547 4829
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและข้อมูล 2 (งานบัตร และสมัคร Smart-I) ประกรทิพย์ 02 547 4837
งานบัตรประจำตัวผู้ส่งออก - นำเข้า  ภิรญา 1385 ต่อ 4122
สุนทรี 1385 ต่อ 4101
รังสรรค์ 1385 ต่อ 4101
เมธาณีย์ 1385 ต่อ 4161
กาญจนา 1385 ต่อ 4165
งานขอทราบ User name กลาง และ Password และแก้ไขฐานข้อมูล
E-mail: [email protected]
จิตร์รัก 1385 ต่อ 4160
อรทัย 1385 ต่อ 4165
งานขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า – ส่งออกสินค้า

- สินค้า AFTA WTO มาตรการนำเข้า-ส่งออก เกลือ ธนวรรณ 02 547 4829/ 1385 ต่อ 4165
- สินค้ามาตรการนำเข้า-ส่งออก ส้ม หอมแดง เครื่องในสุกร เมธาณีย์ 1385 ต่อ 4161
ซื้อฟอร์ม Attach sheet อรทัย 1385 ต่อ 4165

เอกสารแนบ