เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ชิงชันและไม้กระพี้เขาควาย และสิ่งประดิษฐ์ของไม้พะยูง เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 | 6456