เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การระบุพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติเพื่อใช้ขอใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร สำหรับสินค้าข้าวสีไทย พ.ศ. 2562 | 555