เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า นำผ่าน ตามข้อมติสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พ.ศ. 2562 | 4611