เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

แสดงเนื้อหา

กรมการค้าต่างประเทศจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ระบบ NSW กับระบบใบขนสินค้าของกรมศุลกากรสำหรับสินค้า... ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 คลิกรายละเอียดคู่มือการออกใบอนุญาต/ใบขนสินค้า | 2837 

สำหรับสินค้า

  1. สินค้าถ่านหิน
  2. สินค้าหอยมุกและผลิตภัณฑ์
  3. สินค้าปลาป่นชนิดโปรตีนต่ำกว่าร้อยละ 60
  4. สินค้าหิน
  5. สินค้าโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต
  6. สินค้าเมล็ดกาแฟ
  7. สินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 สอบถามได้ที่ สายด่วน 1385 คลิกรายละเอียดคู่มือการกรอกใบอนุญาต/ใบขนสินค้า

เอกสารแนบ