เปลี่ยนการแสดงผล

โอกาสทองทางการค้า เดินหน้าบุกตลาดชายแดนเมียนมา

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง

      “โอกาสทองทางการค้า เดินหน้าบุกตลาดชายแดนเมียนมา”

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอเม่สอด จังหวัดตาก

Download กำหนดการสัมมนา

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ  โทร. 02 547 4729, 02 547 5100 หรือ สายด่วน 1385
     - ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
     - หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

1 นายกฤตานนท์ นฤมิตเลิศ
2 นายวรวุฒิ มานะชีพ
3 นางพชรพร ลิขิตสมบูรณ์
4 นายวิสูตร โพธิ์ศรี