เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

เปิดรับสมัคร!! หลักสูตร STARTUP ด้านเครื่องสำอาง หลักสูตรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง | 420 

เปิดรับสมัคร!! หลักสูตร STARTUP ด้านเครื่องสำอาง

หลักสูตรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง

หลักสูตรที่จะทำให้คุณได้แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยนวัตกรรมสารสกัดขั้นสูง ซึ่งเป็นการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ พร้อมทั้งมีโอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ และเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีแบบแผน คุณจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อธุรกิจของคุณสามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต รวมถึงสามารถเข้าประกวดแผนธุรกิจเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากทางภาครัฐได้อีกด้วย โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับความร่วมมือทั้งจากทางภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าถึงนวัตกรรมสารสกัดขั้นสูง และพร้อมที่จะเข้าสู่สนามแข่งกับการทำธุรกิจ

สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่

โทร : 090-406-7828 (คุณทศพล)
LINE@ : bit.ly/2R2p5wO
Website :www.startupcosmetic.com

เอกสารแนบ